Trình bày ý kiến về câu nói: người ta không mắc sai lầm vì dốt mà vì tưởng là mình giỏi?

Nếu bạn dốt nhưng biết là mình dốt, không khoe khoang khoác lác, thì người đó sẽ không mắc sai lầm đâu.
Nếu bạn tưởng là mình giỏi dù bạn có giỏi hay dốt thì bạn cũng luôn khoe khoang, làm những việc không suy nghĩ trước sau, như vậy rất dễ mắc sai lầm.
Chúc bạn vui vẻ!
Thảo luận liên quan
Thảo luận khác
Thảo luận mới nhất