Em hãy cho biết Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương đã tổ chức bao nhiêu cuộc họp mặt, liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc? Vào những năm nào? Ở đâu?

Ai giúp em câu này với ạ, thank nhiều ạ
Thảo luận liên quan
Thảo luận khác
Thảo luận mới nhất